WOMEN'S INFORMATION NETWORK

=Organizations=By titleBy interestBy area

To find information about organizations you have to use one of three tabs:
"BY TITLES" (in order of name of organization),
"BY INTEREST" (in order of sphere of interest),
"BY AREA" (in order of area of location).


Name
Urals Association of Women
Registration status
Registred
Town
Ekaterinburg – Sverdlovsk Region
Year of establishment
1993
Address
620003, Ekaterinburg, pl. Oktyabrskaya, 1, Oblduma, deputatu Sokolkinoy V.A.
Phone
(3432)771710, (3432)718284
Fax
(3432)789052
E-mail
sokolkina@dumamidural.ru
Member(s) of organization
Sokolkina Vera Aleksandrovna √ President
Deryabina Valentina Stepanovna √ Vice-president
Karelova Galina Nikolayevna
Alayba Tamara Yevgenyevna
Goncharova Yelena Ivanovna
Kornilova Svetlana
Kozlovskaya Olga
Leonova Larisa Aleksandrovna
Novikova Lyudmila Fedorovna
Zyrina Yelena Yevgenyevna
Sphere of interest
Social Empowerment of Women

To first page